ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΟΦ

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εγγυάται την αποτελεσματικότητα & την ασφάλεια των φαρμάκων στη χώρα μας.

Γενικότερα, αποστολή του ΕΟΦ είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας σε σχέση με την κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Αυτά είναι, τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, τρόφιμα ειδικής διατροφής και συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, ιατρικά βοηθήματα & καλλυντικά.

Ο ΕΟΦ αξιολογεί και εγκρίνει νέα ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα. Μετά την έγκριση συνεχίζει να παρακολουθεί την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων τα οποία βρίσκονται σε κυκλοφορία.

Επιπλέον, ελέγχει την παραγωγή, τις κλινικές μελέτες και την κυκλοφορία στην ελληνική αγορά των προϊόντων ώστε να τηρούνται οι κανόνες παραγωγής και να εφαρμόζεται η νομοθεσία όσον αφορά στη διακίνηση, διάθεση, εμπορία και διαφήμιση των προϊόντων της αρμοδιότητας του οργανισμού.

Ο ΕΟΦ είναι ο φορέας που αναπτύσσει και προωθεί την ιατρική και φαρμακευτική έρευνα και ενημερώνει τους επιστήμονες υγείας, τους αρμόδιους φορείς και το κοινό με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Όλα τα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων και των γενοσήμων, ανεξάρτητα από τη χώρα παραγωγής τους για να εισαχθούν και να κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα, έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και τον ΕΟΦ, ο οποίος διενεργεί συστηματικά εργαστηριακούς ελέγχους και επιθεωρήσεις.

Ο Ε.Ο.Φ. πραγματοποιεί ελέγχους ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, με εργαστηριακούς ελέγχους δειγμάτων φαρμάκων, με τακτικές και αιφνίδιες επιθεωρήσεις σε εργοστάσια παραγωγής και χώρους διακίνησης.

Το σύστημα της Φαρμακοεπαγρύπνησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε γιατρός ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υποχρεούται να παρακολουθεί την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των φαρμάκων και να αναφέρει σχετικά στον ΕΟΦ. Οι γιατροί οφείλουν να συμπληρώνουν την κίτρινη κάρτα για τις ανεπιθύμητες ενέργειες και να ενημερώνουν τον ΕΟΦ.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την κίτρινη κάρτα

Το έργο του ΕΟΦ

Η παράνομη πώληση φαρμάκων στο κοινό μέσω του Διαδικτύου αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περισσότερα από 50% των φαρμάκων που αγοράζονται από το διαδίκτυο και ιστοσελίδες που κρύβουν την πραγματική τους διεύθυνση είναι παραποιημένα.
Συχνά, τα φάρμακα που διακινούνται με αυτόν τον τρόπο είναι «ψευδεπίγραφα (πλαστά) φάρμακα». Αυτά είναι φάρμακα τα οποία έχουν παραποιηθεί ως προς:

  • την ταυτότητά τους, π.χ. της σύνθεσής του όσον αφορά οποιοδήποτε από τα συστατικά του, ή και την ισχύ τους, της συσκευασίας και της επισήμανσης του φαρμάκου, του ονόματός του,
  • την προέλευσή τους, δηλαδή παρέχουν ψευδή στοιχεία για τον παραγωγό του φαρμάκου, τη χώρα παραγωγής κλπ. ή και σχετικά με άλλα στοιχεία που αφορούν τις διαδικασίες ελέγχου της διανομής του φαρμάκου.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των παραποιημένων φαρμάκων (ψευδεπίγραφα εγκεκριμένων φαρμάκων). Τα προϊόντα αυτά συνιστούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία καθώς περιέχουν συνήθως συστατικά που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα, δεν περιέχουν καμία δραστική ουσία ή περιέχουν συστατικά, σε ακατάλληλη δοσολογία.
Ωστόσο, η παραποίηση φαρμάκων είναι παγκόσμιο πρόβλημα και γι’ αυτό υπάρχει συνεργασία και συντονισμός των ενεργειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με διεθνείς οργανισμούς όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Europol και των Ηνωμένων Εθνών για την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου.

Τι πρέπει να προσέχουμε

Από την πλευρά μας, οι καταναλωτές / ασθενείς θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν παραποιημένα φάρμακα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό:

  • να προμηθευόμαστε τα φάρμακά μας μόνο από ασφαλείς πηγές (δηλαδή από το φαρμακείο, το νοσοκομείο, το ασφαλιστικό μας ταμείο)
  • να είμαστε προσεκτικοί και παρατηρητικοί σχετικά με τη συσκευασία και την παρουσίαση των φαρμάκων (π.χ. αν το φάρμακο έχει την ταινία γνησιότητας/αυτοκόλλητο ασφαλείας, αναφέρονται όλα τα στοιχεία της παρασκευάστριας εταιρείας, η δοσολογία, η ημερομηνία λήξης)
  • μέσα από το διαδίκτυο, κάποιοι προσπαθούν να προσελκύσουν ασθενείς προσφέροντας φάρμακα σε χαμηλότερη τιμή από αυτή του φαρμακείου. Αυτά τα προϊόντα είναι παραποιημένα και πιθανόν επικίνδυνα.