Έγκριση
Επιπτώσεις

Η Εκστρατεία

Προτεραιότητα του ΕΟΦ, αρμόδιου οργανισμού για την προστασία της δημόσιας υγείας σε σχέση με την κυκλοφορία των φαρμάκων, είναι να ενημερώσει το κοινό [...]

Πρωτότυπα - Γενόσημα

Όλα τα φάρμακα, τόσο τα πρωτότυπα όσο και τα γενόσημα, ανεξάρτητα από τη χώρα παραγωγής τους, για να εισαχθούν και να κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα, ελέγχονται [...]

Το Έργο του ΕΟΦ

Το Έργο του ΕΟΦ

Γενικότερα, αποστολή του ΕΟΦ είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας σε σχέση με την κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα φάρμακα [...]

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Προτεραιότητα του ΕΟΦ, αρμόδιου οργανισμού για την προστασία της δημόσιας υγείας σε σχέση με την κυκλοφορία των φαρμάκων, είναι να ενημερώσει το κοινό [...]

Γραφείο Τύπου

Ο ΕΟΦ Εγγυάται

Το Έργο του ΕΟΦ
Ο ΕΟΦ, ο αρμόδιος οργανισμός για την προστασία της δημόσιας υγείας σε σχέση με την κυκλοφορία των φαρμάκων, έχει σκοπό μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, με τρόπο απλό να ενημερώσει τους πολίτες τόσο για τη δραστηριότητά του, όσο και για τη σωστή χρήση των φαρμάκων. Περισσότερα

Ασφάλεια
Τα φάρμακα που είναι εγκεκριμένα και έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ, έχουν μελετηθεί σε μακροχρόνιες μελέτες και είναι ασφαλή για συγκεκριμένες ενδείξεις και για συγκεκριμένη δοσολογία. Περισσότερα

Νομοθεσία
Κάθε φάρμακο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα πρέπει να έχει άδεια κυκλοφορίας εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ. Άδεια για πώληση συνταγογραφούμενων φαρμάκων έχουν μόνο τα φαρμακεία. Τις τιμές πώλησης των φαρμάκων καθορίζει ο ΕΟΦ με την έκδοση Δελτίων Τιμών. Περισσότερα

Ένα πρωτότυπο φάρμακο είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων ερευνών συνήθως των φαρμακοβιομηχανιών. Η εταιρεία που ανακαλύπτει ένα νέο φαρμακευτικό προϊόν αποκτά την «πατέντα» (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) και έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης του φαρμάκου για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Γενόσημο προϊόν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν που παρασκευάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ίδιο με ήδη εγκεκριμένο προϊόν (το πρωτότυπο προϊόν/φάρμακο ή προϊόν αναφοράς) και είναι ασφαλές και αποτελεσματικό.